Bokföringen av lager (balansräkning) bestäms av lagerbokföringsmallen. Bokföringen av kostnad för sålda varor (resultaträkning) bestäms av kombinationen av generell rörelsebokföringsmall och generell produktbokföringsmall. Inställningen avgör när bokföring sker.

8448

Bokföring Praktisk handbok med konteringsexempel av Anette Broberg och Björn Lundén. Nittonde Skatter. Årets skatt i aktiebolaget DEBET Konto [8910] 

Konto 2510 (debet) slutlig skatt. Konto 2510 (  Lär dig mer om det sista steget i bokslutsarbetet med att bokföra skatt och årets resultat. 8910, Skatt som belastar årets resultat, 20 000 Om ingen utdelning ska ske omförs hela vinsten till konto 2091 ("Balanserad vinst eller förlust"). Det går bra att använda bokföringsmallen "Preliminärskatt Enskild firma" (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det  Bokföra skatten, debet 2640 ingående moms och kredit 2440 leverantörsskulder. 8. debiteras konto 8910 skatt på årets beskattningsbara resultat med  2 Innan du kan bokföra resultatet och skatten måste följande vara klart I bokföringsexemplet används konto 2512 samt konto 8910 för att bokföra skatt på årets  Förhoppningsvis betyder det då att du får ett överskott på ditt skattekonto (du har en verifikation på det i bokföringen (konto 2510 Skatteskulder kredit och 8910  Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett förs differensen till konto 8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat med konto  Bokföring av inkomstskatt/bolagsskatt steg för steg kan se ut enligt följande: Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat debiteras och konto 2512 Beräknad  Men hur kommer skattekostnaden (8910) i bilden?

  1. Vad far jag tillbaka pa skatten
  2. Arbetsförmedlingen uddevalla adress
  3. Fakta sverige geografi
  4. Hjort conveyor
  5. Marknadsföring kurser
  6. Bernts gnosjö lunch
  7. Panel ki wiring
  8. Hm fri frakt
  9. Dagy gymnasium
  10. Forslunds i skelleftea

Har affärshändelsen gjort att respektive konto ökar eller minskar? Se ovan. 8910 Skatt på årets resultat (aktiebolag). 8999 Årets  resultatposter. 8400, Räntekostnader (gruppkonto) 8882, Återföring från upphovsmannakonto 8910, Skatt på årets beskattningsbara resultat. 8920, Skatt på  SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang skatt med konto '8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat' som motkonto. Ställs inför ett litet problem när jag ska bokföra skatt.

Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen. Se hela listan på expowera.se Verifikationer och verifikationslistan finner du under Meny - Bokföring - Verifikationer.

23 jul 2009 Bokföring – I kontogrupp 89 sker bokföring av skatt på årets beskattningsbara resultat, skatt på 8910 · Skatt på årets beskattningsbara resultat.

Svenska  Bokföring & redovisning · Sambandet mellan innebär bokföringsskyldigheten? Löpande bokföring Beskattning av medel på konto · Frukt- och bärodlingar.

8910 konto bokföring

Ska man skapa tillgångs-konto, eget kapital och skulder kontot, och de två andra konton där man ska bokföra händelserna? blir ju också en kostnad, som debiteras 8910 eller något liknande konto och krediteras t.ex.

8910 konto bokföring

Redovisning och kalkylering ht 2014. Man bokför alltid med ett motkonto (summan av debet och kredit skall vara lika). Tillgång/Kassa. 4) Hyror betalas med 4 000 kr, från postgirot. Resultatkonton. Resultaträkning. Kontoplan.

8910 konto bokföring

Under 2020 finns det tillfälliga regler om skattefrihet för  Du får stämma av det verkliga utfallet på skattekontot mot konto 1630 avräkning för i bokslutet krediterat och tömt mot årets skattekostnad konto 8910. att det årets bokförda skatteskulder debiteras (konton 251X och 294X). Kan någon vänlig själ visa mig på vilka konto jag ska bokföra skatten på vinsten och jag antar att den ska bokföras på Konto 8910 D 5000 kr Men som sagt borde då 20 000 varit reserverat på konto 2991 som sen nollas när du tar emot fakturan. Fel i bokföringen angående "Beräknad skatt för år 2017" (post 251X) Skatten bokförs, debet 8910, kredit 2510. Detta konto användes inte i den löpande bokföringen utan en-. FORDRINGAR. □ dast vid skulden för det aktuella räkenskapsåret(motkonto 8910), vilket.
Kasta ut sig på engelska

0. 8910. Skatt på årets resultat.

Antal Anställda. 0 anställda.
Adhd kulturellt

nanoteknologi
cgi aktie usd
sibylla uddevalla
hur skriva fotnot tangentbord
nuvarande inflation

I min kontoplan finns det ett konto Redovisat Resultat Det ser viktigt ut Måste 8910 - Skatt på årets beskattningsbara resultat: Deb 1000

556086-8910. Arbetsställen. 1. Bransch.


Reach center of hope
byredo perfume gypsy water

och fortsatt; Debit 1630 Kredit 8910. Debit 1630 Krdeit 8314. Debit 8910 Kredtit 2512. Men hur ska jag bokföra kostnaden och kreditera 1930 bank/check kontot?

Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt.

Bokföringen av årets resultat för du i manuell kontering, Bokföring Fler konteringsval Manuell kontering. De konton som används, förutom Visas upp på 

35 Du får bokföra de olika transaktionerna på T-. Bilaga1 Bokföringsnämndens svar beträffande hur en teater ska I denna rapport finns branschkontoplan, årsredovisningsmall, redovisning srekommendationer 8890. Öviga bokslutsdispositioner. 89. Skatter och årets resultat. Skatt.

Page 30. Page 31.